tổng số hạt cơ bản trong ion đơn nguyên tử R2+ là 80. trong đó tỉ lệ số hạt mang điện và không mang điện lần lượt là 5:3. Số khối của R là

Question

tổng số hạt cơ bản trong ion đơn nguyên tử R2+ là 80. trong đó tỉ lệ số hạt mang điện và không mang điện lần lượt là 5:3. Số khối của R là

in progress 0
Elliana 4 tuần 2021-08-17T06:53:56+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:54:59+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nguyên tố tạo được ion mang 22 điện tích có thể là kim loại MM hoặc phi kim XX:
  MM2++2eM→M2++2e        (1)(1)
  X+2eX2X+2e→X2−        (2)(2)
  a) Xét (1)(1) ta có: {2Z+M+NM=80+2=822ZMNM=22{ZM=26NM=30{2Z+M+NM=80+2=822ZM−NM=22→{ZM=26NM=30
   Cấu hình electron của M:1s22s22p63s23p63d64s2(Fe)M:1s22s22p63s23p63d64s2(Fe)
                  FeFe2++2eFe→Fe2++2e (hợp lí)
  b) Xét (2)(2) ta có: {2Z+M+NM=802=782ZMNM=22{ZM=25NM=28{2Z+M+NM=80−2=782ZM−NM=22→{ZM=25NM=28
   Cấu hình electron của X:1s22s22p63s23p63d54s2X:1s22s22p63s23p63d54s2
  X→X là kim loại (không phải là phi kim)  loại
  Vậy MM là Fe[Ar]3d64s2

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )