Tổng số hạt cơ bản trong một nguyên tử X là 40 , số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Tìm số lượng từng loại hạt có trong X và tên

Question

Tổng số hạt cơ bản trong một nguyên tử X là 40 , số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12. Tìm số lượng từng loại hạt có trong X và tên nguyên tố X (Giúp mình với mình cảm ơn)(dành cho ai chuyên hoá )

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-09-09T18:56:19+00:00 2 Answers 23 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T18:57:39+00:00

  Ta có

  `p+e+n=40`

  `=>2p+n=40  (1)`

  Lại có số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 12

  `=>2p-n=12  (2)`

  Từ  `(1)   và   (2)`

  `=>`$\begin{cases}p=e=13\\n=14\\\end{cases}$

  Vậy `X` là `Al`

  0
  2021-09-09T18:58:07+00:00

  có 2p+n=40

        2p-n=12

  giải hệ ⇒p=e=13

                n=14

  ⇒nguyên tố X là Al

  xin câu trả lời hay nhất.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )