tổng số hạt trong 2 nguyên tử nguyên tử A, B là 94. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 30. số hạt mang điện của n

Question

tổng số hạt trong 2 nguyên tử nguyên tử A, B là 94. Trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 30. số hạt mang điện của nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử B là 14. Xác định 2 kim loại A, B.
CỐ GẮNG GIÚP MÌNH NHÉ GẤP LẮM !!!

in progress 0
Harper 2 ngày 2021-12-07T22:58:32+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T22:59:48+00:00

  Gọi số hạt của kim loại A là p1 , n1 ,e1

  số hạt của kim loại B là p2 , n2 , e2

  Vì tổng số hạt của 2 nguyên tử A và B là 94

  => p1 + n1 + e1 + p2 + n2 + e2 = 94 (1)

  mà số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 30

  => (p1 + e1 + p2 + e2) – (n1 + n2) = 30 (2)

  Cộng (1) và (2) ta được :

  2p1 + 2e1 + 2p2 + 2e2 = 124

  => 4p1 + 4p2 = 124 (vì số p = số e )

  => p1 + p2 = 31 (3)

  mà số hạt mang điện của nguyên tử A nhiều hơn số hạt mang điện của nguyên tử B là 14

  => p1 + e1 – (p2 + e2) = 14

  => 2p1 – 2p2 = 14 (vì số p =số e )

  => p1 – p2 = 7

  => p1 = 7 + p2(4)
  thay (4) vào (3)
  -> 2p2 + 7 = 31
  -> p2 = 12
  ->p1 = 7+12 = 19

  vậy A là K(kali)
          B là Mg(magie)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )