Tổng số hạt trong nguyên tử 1 nguyên tố = 34. Hãy xác định số proton, nơtron, electron, số khối A và viết kí hiệu nguyên tử

Question

Tổng số hạt trong nguyên tử 1 nguyên tố = 34. Hãy xác định số proton, nơtron, electron, số khối A và viết kí hiệu nguyên tử

in progress 0
Caroline 3 tháng 2021-09-14T06:08:59+00:00 2 Answers 13 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T06:10:02+00:00

  Đáp án: Nguyên tử cần tìm là $Na$

  Giải thích các bước giải:

     Tổng số hạt trong nguyên tử của 1 nguyên tố bằng 34.

  ⇒ $p+e+n=34_{}$ 

  Mà $Z=p=e$ $(1)$

   Ta có: $\dfrac{S}{3,5}\leq Z\leq\dfrac{S}{3}$ 

              $\dfrac{34}{3,5}\leq Z\leq\dfrac{34}{3}$ 

              $9,7\leq Z\leq11,3_{}$ 

  ⇒ $Z≈11_{}$ 

  Từ $(1)$ ⇒ $p=11_{}$ ; $e=11$ ; $n=34-p-e=34-11-11=12$

  Số khối: $A=Z+n=11+12=23_{}$ 

  Kí hiệu nguyên tử mình ghi trong hình

  0
  2021-09-14T06:10:52+00:00

  -Vì tổng số hạt trong nguyên tử 1 nguyên tố là 34:

  ⇒p+e+n=34

  mà p=e ⇒2p+n=34 ⇔n=34-2p 

  -Ta có:p ≤ n ≤1,5p

        ⇔ p ≤ 34-2p ≤1,5p

        ⇔  9,7 ≤ p ≤11,3

  ⇒p ∈ {10 ;11}

  -p=10 ⇒e=10 ;n=34-2.10=14 ⇒ loại

  -p=11 ⇒e=11 ;n=34-2.11=12 ⇒ chọn

  -Số khối:A=p+n=11+12=23

  -Kí hiệu nguyên tử:$_{11}^{23}Na$

  ——————–Nguyễn Hoạt————————

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )