tổng số hạt trong nguyên tử A là 28 hạt trong hạt nhân nguyên tử X, số hạt mang điện gấp 1,8 lần hơn số hạt không mang điện là? Xác định số p, số n,

Question

tổng số hạt trong nguyên tử A là 28 hạt trong hạt nhân nguyên tử X, số hạt mang điện gấp 1,8 lần hơn số hạt không mang điện là?
Xác định số p, số n, nguyên tử khối của A

in progress 0
Raelynn 20 phút 2021-09-12T23:24:34+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:25:34+00:00

  Đáp án:

   Gọi hạt p,e,n lần lượt là :P,E,N (P=E)

  Tổng số hạt là 28: P+E =28 

  Mà E+P = 2P suy ra : 2P+N =28(1)

  Do tổng số hạt mang điện tích nhiều hơn hạt không manh điện tích là1,8 nên:

   P+E-N = 2P-N =1,8(2)

  Từ (1)và(2) suy ra P=7,45; N= 13,1

  Mà A= P+N = 7,45+ 13,1= 20,55

  Vậy p=7,45; n=13,1; A=20,55

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-12T23:25:34+00:00

  Đáp án:

  p = e = 9

  n = 10

  A = 19

  Giải thích các bước giải:

   p + e + n = 28 ⇔ 2p + n = 28 (1)

  Có: 2p = 1,8n (2)

  Thế (2) vào (1) ta có:

  1,8n + n = 28

  ⇒ n = 10

  ⇒ p = e = $\frac{28-10}{2}$  = 9 

  ⇒ A = p + n = 9 + 10 = 19

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )