Tổng số hạt trong nguyên tử B là 36.Xác định tên số khối của B

Question

Tổng số hạt trong nguyên tử B là 36.Xác định tên số khối của B

in progress 0
Josephine 3 tháng 2021-09-08T07:19:37+00:00 2 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:20:54+00:00

  -Vì tổng số hạt là 36:

  $⇒p+e+n=36$

  Mà $Z=p=e$ ⇒$2Z+n=36$ ⇔$n=36-2Z$

  -Ta có:$Z≤n≤1,5Z$

       $⇔Z≤36-2Z≤1,5Z$

       $⇔10,285≤Z≤12$

      $\Rightarrow Z\in\{11;12\}$

  -$Z_B=11 ;n=36-2.11=14$ ⇒Loại

  $⇒A_B=Z+n=11+14=25$

  -$Z_B=12 ;n=36-2.12=12$  ⇒ Chọn

  $⇒A_B=Z+n=12+12=24$

  0
  2021-09-08T07:21:00+00:00

  $2p+n=36\Leftrightarrow n=36-2p$

  $p\le n\le 1,5p$

  $\Leftrightarrow p\le 36-2p\le 1,5p$

  $\Leftrightarrow 10,2\le p\le 12$

  $\Rightarrow p\in\{11;12\}$

  $p=11 \Rightarrow n=36-2.11=14$ (loại)

  $p=12\Rightarrow n=36-2.12=12$ (TM)

  Vậy B là magie (Mg)

  Số khối $A=p+n=24$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )