Tổng số nst của các tinh trùng tham gia vào đợt thụ tinh là 3840 .trong đó số tinh trùng trực tiếp thụ t8nh chỉ chiếm 1.5625%.các hợp tử được tạo thàn

Question

Tổng số nst của các tinh trùng tham gia vào đợt thụ tinh là 3840 .trong đó số tinh trùng trực tiếp thụ t8nh chỉ chiếm 1.5625%.các hợp tử được tạo thành đều nguyên phân và đã lấy nguyên liệu của môi trường tế bào tạo ra tương đương với 2760 nst đơn. Biết rằng 2n của loài =60 nst
a) xác định số hợp tử được tạo thành
b) số tinh trùng tham gia thụ tinh được sinh ra từ các tế bào sinh tinh. Các tế bào sinh tinh này là kết quả nguyên phân liên tiếp từ 1 tế bào sinh dục sơ khai ban đầu.xác định số lần phân bào của tế bào sinh dục sơ khai này?
c) xác định số lần nguyên phân của mỗi hợp tử?

in progress 0
Elliana 26 phút 2021-10-10T12:19:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T12:20:42+00:00

  Theo bài ra ta có:

  2n = 60 → Số NST có trong mỗi tinh trùng là 30

  Số tinh trùng tham gia thụ tinh là: 3840 : 30 = 128

  Số hợp tử tạo thành là: 128 x 1,5625% = 2

  Số tế bào sinh dục chín tạo thành là: 128 : 4 = 32 = $2^{5}$

  → Tế bào sinh dục sơ khai ban đầu đã phân bào 5 lần

  Gọi k là số lần nguyên phân của hợp tử

  Theo bài ra ta có: ($2^{k}$ – 1) x 60 x 2 = 2760 → k = ? xem lại đề bài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )