tổng số tuổi của 10 cầu thủ và thủ môn trong 1 đội bóng là144 tuổi biết trung bình cộng số tuổi của 10 cầu thủ là13 tịm tuổi của thủ môn

Question

tổng số tuổi của 10 cầu thủ và thủ môn trong 1 đội bóng là144 tuổi biết trung bình cộng số tuổi của 10 cầu thủ là13 tịm tuổi của thủ môn

in progress 0
Eloise 52 phút 2021-09-08T13:45:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:46:50+00:00

  Đáp án: 14 tuổi

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số tuổi của thủ môn là a tuổi( a ∈N*)

  Do trung bình cộng số tuổi của 10 cầu thủ là13

  ⇒Tổng số tuổi của 10 cầu thủ là: 13.10=130

  Theo bài ra:

  tổng số tuổi của 10 cầu thủ và thủ môn trong 1 đội bóng là144

  Ta có: 130+a=144

  ⇔a=144-130=14 (tuổi)

  0
  2021-09-08T13:46:57+00:00

  Đáp án: 14

  Giải thích các bước giải: 10×13=130;144-130=14

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )