Tổng số tuổi của 3 bạn là 32 tuổi. Bạn nhiều tuổi nhất có số tuổi gấp đôi bạn ít tuổi nhất. Hai bạn nhiều tuổi hơn cách nhau 3 tuổi. Hỏi bạn ít tuổi n

Question

Tổng số tuổi của 3 bạn là 32 tuổi. Bạn nhiều tuổi nhất có số tuổi gấp đôi bạn ít tuổi nhất. Hai bạn nhiều tuổi hơn cách nhau 3 tuổi. Hỏi bạn ít tuổi nhất bao nhiêu tuổi

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-09-27T12:51:18+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T12:52:43+00:00

  Đáp án:

   7 tuổi

  Giải thích các bước giải:

  => 5 lần người bé nhất = 32 +3 = 35 tuổi

  => Tuổi người bé nhất là: 35 : 5 = 7 tuổi

  => Người nhiều tuổi nhất là: 7 x 2 = 14 tuổi

      Người nhiều tuổi thứ hai là: 14 – 3 = 11 tuổi

  ĐS: 7 tuổi; 11 tuổi; 14 tuổi

  0
  2021-09-27T12:52:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Ta gọi số tuổi của bạn thứ nhất là x

  Ta có số tuổi của người lớn tuổi nhất

  và 2 người lớn tuổi nhất cách nhau 3 tuổi 

  Nên:

  32=2x+(2x-3)+x

  2x+2x+x=32+3

  5x=35

  x=7

  Vậy bạn nhỏ nhất có số tuổi là 7

  Đáp số: 7 tuổi

  CHẮC CHẮN ĐÚNG LUÔN NHA

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )