tổng số tuổi của bà và mẹ cộng lại là số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số, biết tuổi của mẹ là 34. Tính tuổi của bà

Question

tổng số tuổi của bà và mẹ cộng lại là số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số, biết tuổi của mẹ là 34. Tính tuổi của bà

in progress 0
Kaylee 1 tuần 2021-12-04T07:12:04+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-04T07:13:43+00:00

  Đáp án:

   Bà : ` 56 ` tuổi

  Giải thích các bước giải:

  Số tròn lớn nhất có hai chữ số là : 90 

  Bà có số tuổi là :

  ` 90 – 34 = 56 ` ( tuổi ) 

  Đáp số : Bà : ` 56 ` tuổi 

  0
  2021-12-04T07:13:56+00:00

  @py

  Bài làm :

  Số tròn chục lớn nhất có `2` chữ số là : `90`

  ⇒ Tuổi của bà là :

  `90 – 34 = 56` ( tuổi )

  Đáp số : `56` tuổi .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )