Tổng số tuổi của bố và con hiện nay là 60 tuổi. Tuổi con bằng $\frac{1}{5}$ tuổi bố. Hỏi 6 năm trước và 66 năm năm sau bố bao nhiêu tuổi?

Question

Tổng số tuổi của bố và con hiện nay là 60 tuổi. Tuổi con bằng $\frac{1}{5}$ tuổi bố. Hỏi 6 năm trước và 66 năm năm sau bố bao nhiêu tuổi?

in progress 0
Mary 2 tháng 2021-10-19T19:26:54+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T19:28:08+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Đề chắc có sự nhầm lẫn nha bạn hỏi 6 năm năm sau bố bao nhiêu tuổi mới đúng nha bạn,chứ 66 năm thì hơi quá

  Bài làm

  Số tuổi của bố là:

  60:(1+5) x 5=50(tuổi)

  Tuổi của bố 6 năm trc là:

  50-6=44 tuổi

  Tuổi của bố 6 năm sau là:

  50+6=56(tuổi)

  Đáp số: tuổi của bố 6 năm trc:44 tuổi

              tuổi của bố 6 năm sau:56 tuổi

  CHÚC BẠN HỌC TỐT

  0
  2021-10-19T19:28:17+00:00

                Bài giải

  Theo bài ra ta có 

  T bố :,_,_,_,_,_,

  T con:,_,

  Gía trị 1 phần hay tuổi con là

       60:(5+1)=10tuổi

  Tuổi bố bay giờ là

             10×5=50 tuổi

   Số tuổi của bố 6 năm trước là

              50-6=44 tuổi

    66 năm năm sau bố có số tuổi là

                 50+66=116 tuổi

     Tuổi bố 6 trước là 44 tuổi,năm năm sau bố 116 tuổi

                   Đ/s:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )