Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 . Tính số tuổi của mỗi người . Biết rằng mẹ hơn con 30 tuổi . Mn giúp em với ạ

Question

Tổng số tuổi của hai mẹ con là 48 . Tính số tuổi của mỗi người . Biết rằng mẹ hơn con 30 tuổi . Mn giúp em với ạ

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-05T18:20:22+00:00 2 Answers 31 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:22:01+00:00

  Đáp án:Mẹ 39t con 9 tuổi

   

  Giải thích các bước giải:

  Đặt số tuổi của mẹ là x của con là y

  – Tổng số tuổi 2 mẹ con là 48 nên x+y=48

  -Mẹ hơn con 30t nên x-y=30

  Suy ra 

  X=48-y.    Tương đương x=39

  2y=18.                               y=9

   

  0
  2021-09-05T18:22:18+00:00

  Số tuổi của mẹ là :

       \((48 + 30) : 2 = 39\) (tuổi)

  Số tuổi của con là :

        \(48 – 39 = 9\) (tuổi)

                 Đáp số : Mẹ : \(39\) tuổi ;

                               Con : \(9\) tuổi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )