tổng số tuổi của ông và bố là số nhỏ nhất có ba chữ số, biết tuổi của bố là 35. Tính tuổi của ông?

Question

tổng số tuổi của ông và bố là số nhỏ nhất có ba chữ số, biết tuổi của bố là 35. Tính tuổi của ông?

in progress 0
Alice 1 năm 2021-11-21T04:37:35+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-21T04:38:40+00:00

  số nhỏ nhất có 3 chữ số là: 100

  Tuổi của ông là:

        100-35=65(tuổi)

                    Đáp số:65 tuổi

  0
  2021-11-21T04:39:23+00:00

  Tổng số tuổi của ông và bố là 100 tuổi

  Tuổi của ông là:
         100-35= 65[tuổi]

                      Đ/s: 65 tuổi.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )