Tôngt của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với 10 bằng

Question

Tôngt của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với 10 bằng

in progress 0
Aaliyah 1 tuần 2021-12-02T20:10:54+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T20:12:39+00:00

  Đáp án :

  ` 100`

  Giải thích các bước giải :

  Số tròn chục lớn nhất có hai chữ số là : `90`

  Tổng là :

  `90+10=100`

  ~Chúc bạn học tốt !!!~

  0
  2021-12-02T20:12:43+00:00

  Ta thấy số chòn trục lớn nhất có 2 chữ số là 90

  =>Tổng của số tròn chục lớn nhất có hai chữ số với 10 bằng:

  90+10=100

  Đáp số:100

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )