Tr trên bản đồ tỉ lệ 1 : 25000 tích của mảnh đất hình vuông đo được 15 cm Tính diện tích thật của mảnh đất hình vuông đó đó đó

Question

Tr trên bản đồ tỉ lệ 1 : 25000 tích của mảnh đất hình vuông đo được 15 cm Tính diện tích thật của mảnh đất hình vuông đó đó đó

in progress 0
Bella 4 giờ 2021-09-09T11:36:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T11:38:40+00:00

  Độ dài cạnh thật của mảnh đất hình vuông đó là:

  15×25000=375000(cm)

  375000cm=3750 m

  Diện tích thật của mảnh đất hình vuông đó là:

  3750×3750=14625 (m²)

  Đ/S:14625 (m²)

  0
  2021-09-09T11:38:45+00:00

  Đáp án: 375 000 cm²

   

  Giải thích các bước giải:

           Diện tích thực của mảnh đất hình vuông đó là:

                          15 x 25 000 = 375 000 (cm²)

                                      Đáp số: 375 000 cm²

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )