( Trả lời câu hỏi ) Trên tờ giấy, đường thẳng có đi qua các vị trí của đinh ghim I và II có đi qua vị trí cùa đinh ghim III hay không? Hãy giải thích

Question

( Trả lời câu hỏi ) Trên tờ giấy, đường thẳng có đi qua các vị trí của đinh ghim I và II có đi qua vị trí cùa đinh ghim III hay không? Hãy giải thích vì sao?

in progress 0
Adalyn 1 năm 2021-12-07T15:09:19+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

    0
    2021-12-07T15:11:12+00:00

    Đáp án: có

    Giải thích các bước giải: vì khi đinh ghim 1 che khuất 2 đinh ghim kia thì chúng thẳng hàng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )