Trả lời đầy đủ ý giúp mình nha: Nêu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ? Cho 2 ví dụ thực tế?

Question

Trả lời đầy đủ ý giúp mình nha:
Nêu đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ? Cho 2 ví dụ thực tế?

in progress 0
Sarah 3 tháng 2021-09-28T15:18:11+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T15:19:35+00:00

  Đặc điểm: có màu sắc sặc sỡ, có hương thơm, mật ngọt, hạt phấn to và có gai, đầu nhụy có chất dính.

  0
  2021-09-28T15:19:56+00:00

  Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ : 
  – Thường có màu sắc sặc sỡ 
  – Có hương thơm, mật ngọt 
  – Hạt phấn to và có gai 
  – Đầu nhuỵ có chất dính

   VD:Hoa hồng,Hoa nhài,Hoa huệ:có màu sắc và hương thơm

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )