trả lời ghi mỗi đáp án và không giải thích = báo cáo Câu 1 : trong phòng thí nghiệm , khí Clo có thể được điều chế bằng cách cho axit clohiđric đặc

Question

trả lời ghi mỗi đáp án và không giải thích = báo cáo
Câu 1 : trong phòng thí nghiệm , khí Clo có thể được điều chế bằng cách cho axit clohiđric đặc tác dụng với chất rắn nào sau đây
A. CaCl2
B. Kmno4
C. NaCl
D. Mncl2
Câu 2 : ở điều kiện thường , so với oxi thì Ôzôn có
A. Tính oxi hóa mạnh hơn
B. Tính oxi hóa yếu hơn
C. Phân tử khối nhỏ hơn
D. Tính oxi hóa bằng nhau
Câu 3 : chỉ dùng chất nào sau đây phân biệt được 2 dung dịch riêng biệt : NaCl ; HCl
A. AgNO3
B. Quỳ tím
C. Cu
D. K2SO4

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-07-28T13:24:05+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-28T13:25:34+00:00

  Câu 1: $C$

  Đun $NaCl$ tinh thể khan trong $H_2SO_4$ đặc là cách điều chế khí $HCl$ trong PTN.

  Câu 2: $A$

  So với $O_2$, $O_3$ có phân tử khối lớn hơn ($48>32$), tính oxi hoá mạnh hơn ($O_3$ oxi hoá được $Ag$ ở điều kiện thường)

  Câu 3: $B$

  $NaCl$: dd muối tạo bởi kim loại mạnh và axit mạnh 

  $HCl$: dd axit 

  $\to$ dùng quỳ tím: $NaCl$ làm quỳ không đổi màu, $HCl$ làm quỳ hoá đỏ

  0
  2021-07-28T13:25:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu 1 : trong phòng thí nghiệm , khí Clo có thể được điều chế bằng cách cho axit clohiđric đặc tác dụng với chất rắn nào sau đây

  A. CaCl2

  B. Kmno4

  C. NaCl

  D. Mncl2

  Đáp án : C

  Câu 2 : ở điều kiện thường , so với oxi thì Ôzôn có

  A. Tính oxi hóa mạnh hơn

  B. Tính oxi hóa yếu hơn

  C. Phân tử khối nhỏ hơn

  D. Tính oxi hóa bằng nhau

  Đáp án : A

  Câu 3 : chỉ dùng chất nào sau đây phân biệt được 2 dung dịch riêng biệt : NaCl ; HCl

  A. AgNO3

  B. Quỳ tím

  C. Cu

  D. K2SO4

  Đáp án : B

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )