Trả lời giúp em câu này vs ạ. Đặt vào 2 đầu biến trở loại 60 ôm-0,5A 1 hiệu điện thế bằng 24V. Điện năng mà biến trở này tiêu thụ trong 1,5 giờ là bao

Question

Trả lời giúp em câu này vs ạ.
Đặt vào 2 đầu biến trở loại 60 ôm-0,5A 1 hiệu điện thế bằng 24V. Điện năng mà biến trở này tiêu thụ trong 1,5 giờ là bao nhiêu JUN? AI trả Lời đúng mik cho 5 sao nhaaaa

in progress 0
Margaret 1 giờ 2021-09-07T10:39:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:40:21+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  thời gian tiêu thụ:

         1,5 giờ = 5400 giây 

  Công suất của biến trở:

       P= U.I = 24.0,5 = 12 (W) 

  Điện năng tiêu thụ của mạch này là:

        A = P .t = 12.5400 = 64800 (J) 

  0
  2021-09-07T10:40:34+00:00

  Đáp án:

   A = 64800 J

  Giải thích các bước giải:

  Công suất của biến trở này là : 

      ????  = U.I = 24.0,5 = 12 (W) 

        Điện năng tiêu thụ của mạch này là:

         1,5 giờ = 5400 giây 

        A = ???? .t = 12.5400 = 64800 (J) 

  Vậy điện năng tiêu thụ của mạch này là : 64800 J

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )