trả lời giúp em đi em sẽ vote 5 sao ;) Động cơ của một ô tô thực hiện một lực kéo không đổi là F = 4222N. Trong 45 giay ô tô đi được quãng đường 810m

Question

trả lời giúp em đi em sẽ vote 5 sao 😉
Động cơ của một ô tô thực hiện một lực kéo không đổi là F = 4222N. Trong 45 giay ô tô đi được quãng đường 810m , coi chuyển động của ô tô là đều. Tính vận tốc của ô tô và công của lực kéo ?

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-07-23T04:37:57+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T04:39:08+00:00

  Vận tốc của ô tô:

  Công của lực kéo:

  Vậy…

   

  0
  2021-07-23T04:39:11+00:00

  Đáp án:

  v = 18m/s

  A = 3419820J 

  Giải thích các bước giải:

  Tóm tắt: 

  F = 4222N

  t = 45s

  s = 810m

  ————————

  v = ?m/s

  A = ?J

  Vận tốc của ô tô là:

  $v = \dfrac{s}{t} = \dfrac{{810}}{{45}} = 18m/s$

  Công của lực kéo là:

  $A = F.s = 4222.810 = 3419820J$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )