Trả lời giúp mình gấp ạ!! Nếu một tế bào của một sinh vật chứa 24 NST thì tinh trùng của loài sinh vật này có số lượng NST : A. 12 B. 24 C. 6 D. 10

Question

Trả lời giúp mình gấp ạ!!
Nếu một tế bào của một sinh vật chứa 24 NST thì tinh trùng của loài sinh vật này có số lượng NST :
A. 12
B. 24
C. 6
D. 10

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-10-13T17:52:15+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T17:53:23+00:00

  Nếu một tế bào của một sinh vật chứa 24 NST thì tinh trùng của loài sinh vật này có số lượng NST :

  A. 12   B. 24   C. 6   D. 10

  0
  2021-10-13T17:53:39+00:00

  Đáp án:

   n=12

  Giải thích các bước giải:

  Nếu một tế bào của một sinh vật chứa 24 NST thì tinh trùng của loài sinh vật này có số lượng NST n NST 

  n=12

  Chọn A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )