trả lời nhanh hộ mình nhé 3/8 + y = 3/2 y : 1/3 = 3/4 + 3/8

Question

trả lời nhanh hộ mình nhé
3/8 + y = 3/2
y : 1/3 = 3/4 + 3/8

in progress 0
Everleigh 2 tháng 2021-09-22T14:45:01+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-22T14:46:16+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3/8 + y = 3/2

  y = 3/2 – 3/8

  y = 9/8 

   

  y : 1/3 = 3/4 + 3/8

  y : 1/3 = 9/8 

  y = 9/8 x 1/3 

  y = 3/8 

  0
  2021-09-22T14:46:56+00:00

  Đáp án:3/8 +y=3/2

                         y=3/2-3/8

                         y=9/8

               

                 y:1/3=3/4+3/8

                 y:1/3=9/8

                 y     = 9/8 .1/3

                  y    =9/24

                 y     =3/8

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )