trả lời và giải thich giúp em với ạ –… tom’s ơn money … he uses to help jack A it is/when B it is /who C it was/which D IT IS /that

Question

trả lời và giải thich giúp em với ạ
……….. tom’s ơn money … he uses to help jack
A it is/when B it is /who C it was/which D IT IS /that

in progress 0
Kennedy 4 tháng 2021-08-29T15:12:07+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-29T15:13:21+00:00

  $#Pi$

  ……….. tom’s ơn money … he uses to help jack

  A. it is/ when

  B. it is / who

  C. it was / which

  D. it is / that

  Giải thích

  Dịch câu:  Đó là tiền của John, cái mà anh ấy sẽ dùng để giúp jack

  0
  2021-08-29T15:13:24+00:00

  ……….. Tom’s own money … he uses to help Jack

  A it is/when

  B it is /who

  C it was/which

  D it is /that

  → Dịch : Đó là tiền của John, cái mà anh ấy dùng để giúp Jack

  → Which là đại từ quan hệ dùng để chỉ vật (tiền)

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Cho mk xin ctlhn nha! Thanks nhìu! 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )