Trắc nghiệm Câu 4. Trong các khẳng định sau , khẳng định nào là khẳng định đúng , khẳng định nào là khẳng định sai ? A. Biểu thức 5 (n € Z) l

Question

Trắc nghiệm
Câu 4. Trong các khẳng định sau , khẳng định nào là khẳng định đúng , khẳng định nào là khẳng định sai ?
A. Biểu thức 5 (n € Z) là phân số với n ko bằng 3
———
n – 3
B. Phân số được viết dưới dạng a. Với a,b € Z

b
C. Hai góc phụ nhau có tổng số đo bằng 180’
D. Hai góc kề bù là hai góc vừa kề nhau , vừa bù nhau

in progress 0
Vivian 2 tháng 2021-09-28T06:54:46+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-28T06:55:49+00:00

  Câu 4:

  A.Đúng(vì nếu n=3 thì mẫu sẽ =0)

  B.$\frac{a}{b}$ là phân số nếu a,b ∈Z,b$\neq$ 0(mình không rõ đề mk giải thích ròi đó)

  C.Sai.(hai góc phụ nhau có tổng số đo là 90·)

  D.Đúng

  0
  2021-09-28T06:56:29+00:00

  Đáp án:

  `↓↓` 

  Giải thích các bước giải:

  `A →` Đúng . Vì `n` $\neq$ `3 ⇒ n – 3` $\neq$ `0 `

  `B →` Sai . Vì a/b là phân số khi `b` $\neq$  `0`

  `C →` Sai . Vì `2` góc phụ nhau có tổng `= 90^o`

  `D →` Đúng 

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )