Trách nhiệm của công dân nói chung và của học sinh nói riêng đối với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ?

Question

Trách nhiệm của công dân nói chung và của học sinh nói riêng đối
với việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng ?

in progress 0
Caroline 1 tuần 2021-08-30T17:03:11+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T17:04:31+00:00

  -tôn trọng và bảo vệ tài sản của nhà nước và lợi ích công cộng.

  + ko đc xâm phạm đến tài sản của nhà nước.

  -khi đc giao quản lí tài sản của nhà nước,phải bảo quản giữ gìn,sử dụng tiết kiệm có hiệu quả,ko tham ô lãng phí.

  +đấu tranh với hành vi xâm phạm tài sản của nhà nước và lợi ích cộng đồng.

  cái này mik cóp từ vở mới học sáng nay,nếu thấy tra mạng cho xin link:))

  0
  2021-08-30T17:04:38+00:00

  – Có ý thức tôn trọng tài sản nhà nước và lợi ích công cộng; tích cực tham gia giữ gìn tài sản nhà nước và lợi ích công cộng.

  – Phê phán những hành vi, việc làm gây thiệt hại đến tài sản nhà nước, lợi ích công cộng.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )