Trách nhiệm của học sinh trong việc phát huy truyền thống giữ nước của dân tộc việt nam

Question

Trách nhiệm của học sinh trong việc phát huy truyền thống giữ nước của dân tộc việt nam

in progress 0
Clara 3 tuần 2021-08-22T02:14:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T02:15:52+00:00

  Trách nhiệm:

  -Học tốt noi theo tấm gương Hồ Chí Minh

  -Vâng lời cha mẹ

  -Nhớ ơn công lao của các chiến sĩ,vua Hùng

  -Làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

  -Nổ lực,phấn đấu xây dựng đất nước

  -Đoàn kết

  0
  2021-08-22T02:16:30+00:00

  -Luôn nổ lực không ngừng phấn đấu để xây dựng đất nước ngày càng phát triển và vững mạnh, phát triển đất nước để có thể sánh vai với các cường quốc năm châu trong sự nghiệp phát triển và hội nhập quốc tế.

  hỌC TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )