Trách nhiệm của học sinh Trung học phổ thông tham gia xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội công an Help

Question

Trách nhiệm của học sinh Trung học phổ thông tham gia xây dựng đội ngũ sĩ quan quân đội công an
Help

in progress 0
Cora 3 ngày 2021-09-15T02:23:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T02:24:56+00:00

  Giải:

  Học sinh hiểu được những nội dung cơ bản của luật sĩ quan quân đội nhân dân để góp phần xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an theo hướng cách mạng,tính quy,tinh nhuệ,hiện đại.

  Học tập nắm được trách nhiệm nghĩa vụ quyền lợi của sĩ quan quân đội,công an,điều kiện tuyển chọn đào tạo bổ sung và biết phương pháp đăng ký dự tuyển đào tạo.

  Học tập rèn luyện nâng cao trao dồi kiến thức,học tập theo tấm gương hồ chí minh,tìm hiểu truyền thống anh hùng của quân đội và công an.

  Học sinh có thể đăng ký vào quân đội,công an với điều kiện tiêu chuẩn theo đúng luật.

  0
  2021-09-15T02:25:28+00:00

  học sinh hiểu được những nội dung cơ bản của luật sĩ quan quân đội nhân dân để góp phần xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an theo hướng cách mạng, chính quy,tinh nhuệ ,hiện đại

  học tập nắm được trách nhiệm nghĩa vụ quyền lợi của sĩ quan quân đội, công an, điều kiện tuyển chọn đào tạo bổ sung và biết phương pháp đăng ký dự tuyển đào tạo

  học tập rèn luyện nâng cao trau dồi kiến thức,học tập theo tấm gương hồ chí minh, tìm hiểu truyền thống anh hùng của quân đội và công an

  học sinh có thể đăng ký vào quân đội, công an với điều kiện tiêu chuẩn theo đúng luật

  Học tốt nhé !!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )