trái ngược với giản dị là gì? biểu hiện? tác hại?

Question

trái ngược với giản dị là gì? biểu hiện? tác hại?

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-07-20T22:49:09+00:00 2 Answers 324 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:50:13+00:00

  Những biểu hiện trái với giản dị là:

  – Sống xa hoa, lãng phí

  – Sống cầu kì, kiểu cách

  – Luôn chạy theo những nhu cầu vật chất

  – Đua đòi

  0
  2021-07-20T22:51:02+00:00

  Trái ngược với giản dị là : lối sống xa hoa, lộng lẫy, bày biện.

  *Tác hại: + bị mọi người ghét bỏ

                  + phẩm giá bị hao sụt

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )