trái với tự giác là gì, hậu quả của nó?

Question

trái với tự giác là gì, hậu quả của nó?

in progress 0
Jade 18 phút 2021-09-16T18:14:50+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T18:16:08+00:00

  Trái với tự giác là không tự giác,lười biếng không quan tâm đến những thứ xung quanh ,lệ thuộc vào người khác

  Hậu quả;
  Khiến cho mọi thứ bị chậm trễ,diễn ra trì chệ

  -Khiến cho cơ thể bị mất cảm giác dẫn đến một sự thiếu vận động

  -Không tự làm bài trong giờ kiểm tra rồi sau này cứ thế sẽ bị điểm kém và không có việc làm

  0
  2021-09-16T18:16:27+00:00

  Trái với tự giác  lười nhát và làm qua loa.

  • Thiếu tự giác trong học tập sẽ đem lại kết quả học tập kém
  • Sống ỷ lại vào bố mẹ,
  • Bản thân sẽ trỏ thành con người lười biếng, cẩu thả, tuỳ tiện.
  • Mọi người sẽ không tôn trọng, uy tín cá nhân giảm sút.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )