trâm ik mua 1 số quển vở và bút làm phàn thưởng cho các bn biết ràng trâm mua 5 quyển vở và 5 cái bút thì hết 10.000đ,nếu trâm mua 3 quyển vở và 7 cái

Question

trâm ik mua 1 số quển vở và bút làm phàn thưởng cho các bn biết ràng trâm mua 5 quyển vở và 5 cái bút thì hết 10.000đ,nếu trâm mua 3 quyển vở và 7 cái bút thì hết 9.600đ.hỏi

in progress 0
Jade 4 ngày 2021-12-06T13:46:04+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T13:47:50+00:00

  Đáp án:

  giá của quyển vở là 1.100 đồng

  giá của bút là: 900 đồng

  Giải thích các bước giải:

  gọi x là giá tiền của quyển vở
  y là giá tiền của bút
  + Nếu mua 1 số quển vở và bút làm phàn thưởng cho các bn biết ràng trâm mua 5 quyển vở và 5 cái bút thì hết 10.000đ: $5x+5y=10000$
  + Nếu trâm mua 3 quyển vở và 7 cái bút thì hết 9.600đ: $3x+7y=9600$
  ta có hệ phương trình:
  ${\left\{\begin{aligned}5x+5y=10000\\3x+7y=9600\end{aligned}\right.}\\
  \Leftrightarrow {\left\{\begin{aligned}15x+15y=30000\\15x+35y=48000\end{aligned}\right.}\\
  \Leftrightarrow {\left\{\begin{aligned}5x+5y=10000\\-20y=-18000\end{aligned}\right.}\\
  \Leftrightarrow {\left\{\begin{aligned}5x+5.900=10000\\y=900\end{aligned}\right.}\\
  \Leftrightarrow {\left\{\begin{aligned}5x=10000-4500=5500\\y=900\end{aligned}\right.}\\
  \Leftrightarrow {\left\{\begin{aligned}x=1100\\y=900\end{aligned}\right.}$

  Vậy: giá của quyển vở là 1.100 đồng

  giá của bút là: 900 đồng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )