Trận đánh Cầu Giấy năm 1873, có ý nghĩa như thế nào đối với quân dân ta A. Nhân dân ta hoang mang, lo sợ B. Động viên, khích lệ tinh thần của nhân dân

Question

Trận đánh Cầu Giấy năm 1873, có ý nghĩa như thế nào đối với quân dân ta
A. Nhân dân ta hoang mang, lo sợ
B. Động viên, khích lệ tinh thần của nhân dân
C. Quân dân ta phấn khởi, càng hăng hái đánh giặc
D. Quân dân ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của triều đình

in progress 0
Vivian 1 tháng 2021-08-05T15:54:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T15:55:43+00:00

  Trận đánh Cầu Giấy năm 1873, có ý nghĩa như thế nào đối với quân dân ta

  A. Nhân dân ta hoang mang, lo sợ

  B. Động viên, khích lệ tinh thần của nhân dân

  C. Quân dân ta phấn khởi, càng hăng hái đánh giặc

  D. Quân dân ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của triều đình

  0
  2021-08-05T15:55:44+00:00

  Trận đánh Cầu Giấy năm 1873, có ý nghĩa như thế nào đối với quân dân ta

  A. Nhân dân ta hoang mang, lo sợ

  B. Động viên, khích lệ tinh thần của nhân dân

  C. Quân dân ta phấn khởi, càng hăng hái đánh giặc

  D. Quân dân ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của triều đình

  chúc bạn học tốt 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )