Trận kháng chiến chống tống của lê hoàn có ý nghĩa gì

Question

Trận kháng chiến chống tống của lê hoàn có ý nghĩa gì

in progress 0
Savannah 53 phút 2021-09-12T12:26:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T12:27:31+00:00

  Ý nghĩa của cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn :

   – Biểu hiện ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta

   – Đánh bại nguy cơ xâm lược của nước ngoài (nhà Tống)

   – Bảo vệ được nền độc lập

   – Đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào về đất nước

  Xin hay nhất ạ

  0
  2021-09-12T12:27:59+00:00

   Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược thắng lợi đã giữ vững được nền độc lập của nước nhà và đem lại cho nhân dân ta niềm tự hào, lòng tin ở sức mạnh và tiền đồ của dân tộc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )