Trận then chốt mở màn chiến dịch tây nguyên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 là trận đánh vào đâu

Question

Trận then chốt mở màn chiến dịch tây nguyên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 là trận đánh vào đâu

in progress 0
Everleigh 3 tuần 2021-07-10T12:13:52+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T12:15:03+00:00

  Trận then chốt mở màn chiến dịch tây nguyên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 là trận đánh vào Buôn Ma Thuột

  0
  2021-07-10T12:15:45+00:00

  Trận then chốt mở màn chiến dịch tây nguyên trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975 là trận đánh vào đâu 

  => Ở Buôn Ma Thuột 

  Giải thích : Ngày 4-3-1975, quân ta mở chiến dịch Tây Nguyên và tiến công chủ yếu ở Buôn Ma Thuột để mở màn cho chiến dịch dành thắng lợi 

  Nocopy 

  @gladbach

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )