Trạng ngữ của câu: “Khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu t

Question

Trạng ngữ của câu: “Khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại thì khoảnh khắc yên tĩnh của buổi chiều cũng chấm dứt.” là gì? *
a.Khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây
b.Khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại
c.Khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt
d.Buổi chiều

in progress 0
Maya 29 phút 2021-09-14T13:00:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T13:01:10+00:00

  Trạng ngữ của câu: Khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng nở bung ra trong màu trắng soi rõ mặt người qua lại

  -> Đáp án: b

  0
  2021-09-14T13:01:35+00:00

  Mik chọn câu b) khi dãy đèn bên đường bắt đầu thắp lên những quả đèn tím nhạt, chuyển dần sang màu xanh lá cây và cuối cùng buông ra cho màu trắng soi rõ mặt người qua lại .

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )