Trang wed là gì ? Siêu văn bản là gì ?

Question

Trang wed là gì ? Siêu văn bản là gì ?

in progress 0
Mackenzie 5 tháng 2021-07-18T15:08:26+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T15:09:49+00:00

  Trang web là:

  `+` Một tập hợp các trang thông tin có chứa nội dung như văn bản, hình ảnh, video, âm thanh,… được lưu trữ trên máy chủ.

  Siêu văn bản là:

  `+` Loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau ví dụ như văn bản hình ảnh, video, âm thanh,… và có các siêu liên kết tới các văn bản khác.

  0
  2021-07-18T15:10:15+00:00

  `\text{Trang web là :}`

  `\text{Siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet}`

  `\text{Siêu văn bản là :}`

  Loại văn bản tích hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản hình ảnh, âm thanh, video,… và các siêu liên kết tới các văn bản khác.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )