tranh nhân gian đầu thế kỉ 19 là tranh nào

Question

tranh nhân gian đầu thế kỉ 19 là tranh nào

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-29T20:46:42+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-29T20:47:43+00:00

  Tranh dân gian Việt Nam đầu thế kỉ XIX nổi tiếng là tác phẩm tranh Đông Hồ.

  Tranh nhân gian đầu thế kỉ 19 là tranh Kim Hoàng.

  0
  2021-09-29T20:48:18+00:00

  Tranh nhân gian đầu thế kỉ 19 là tranh Đông Hồ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )