Trẻ em bao nhiêu tuổi được lái xe có dung tích xi lanh dưới 50 cm3? * 1 điểm A. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. B. Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi. C. Từ

Question

Trẻ em bao nhiêu tuổi được lái xe có dung tích xi lanh dưới 50 cm3? *
1 điểm
A. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
B. Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.
C. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
D. Từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

in progress 0
Kinsley 4 tháng 2021-08-31T02:40:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T02:42:00+00:00

  Trẻ em bao nhiêu tuổi được lái xe có dung tích xi lanh dưới 50 cm3? * 1 điểm

  A. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

  B. Từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

  C. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

  D. Từ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.

  0
  2021-08-31T02:42:06+00:00

  Chọn A. Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )