Trẻ em có các quyền gì? kể các quyền trẻ em mà em đang được bảo vệ?

Question

Trẻ em có các quyền gì?
kể các quyền trẻ em mà em đang được bảo vệ?

in progress 0
Liliana 2 tháng 2021-07-21T01:10:22+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T01:12:18+00:00

  Các quyền của trẻ em và em đang được hưởng là :

  + Quyền sống còn 

  + Quyền bảo vệ

  + Quyền tham gia

  + Quyền chăm sóc 

  + Quyền học tập

  + Quyền phát triển

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )