trẻ em như búp trên cành SỰ VẬT ĐƯỢC SO SÁNH LÀ ??? PHƯƠNG DIỆN SO SÁNH LÀ ??? TỪ SO SÁNH LÀ ??? SỰ VẬT SO SÁNH LÀ ???

Question

trẻ em như búp trên cành
SỰ VẬT ĐƯỢC SO SÁNH LÀ ???
PHƯƠNG DIỆN SO SÁNH LÀ ???
TỪ SO SÁNH LÀ ???
SỰ VẬT SO SÁNH LÀ ???

in progress 0
Reagan 1 ngày 2021-09-08T13:31:29+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:32:53+00:00

  SỰ VẬT ĐƯỢC SO SÁNH LÀ trẻ em

  PHƯƠNG DIỆN SO SÁNH LÀ ko có

  TỪ SO SÁNH LÀ như

  SỰ VẬT SO SÁNH LÀ búp trên cành

  0
  2021-09-08T13:33:07+00:00

  Sự vật được so sánh là : trẻ em

  Phương diện so sánh là : so sánh 

  Từ so sánh là : như

  Sự vật so sánh là : búp trên cành

  @ ara boss ris

  @ CMD142009

  CHÚC BN HOK TỐT

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )