Trẻ em sinh ra có mẹ là người Việt Nam , bố là người nước nước thì là công dân nước nào ? quốc tịch gì ?

Question

Trẻ em sinh ra có mẹ là người Việt Nam , bố là người nước nước thì là công dân nước nào ? quốc tịch gì ?

in progress 0
Eva 20 phút 2021-09-10T12:21:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T12:22:43+00:00

  Là công dân của người nước mà bố sinh sống.

  Quốc tịch của bố.

  0
  2021-09-10T12:22:47+00:00

  quốc tịch của bố

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )