Trên 1 bóng đèn có gi 12V 6W đèn này được sử dụng đúng với hiệu định mức A Tính điện trở bóng đèn B tính điện năng bóng dèn tiêu thụ trong 1 giờ

Question

Trên 1 bóng đèn có gi 12V 6W đèn này được sử dụng đúng với hiệu định mức
A Tính điện trở bóng đèn
B tính điện năng bóng dèn tiêu thụ trong 1 giờ

in progress 0
Caroline 1 năm 2021-12-01T17:59:13+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-01T18:00:23+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l}
  a)\,\,\,{R_d} = 24\Omega \\
  b)\,\,A = 21600J
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  Ta có: \(\left\{ \begin{array}{l}
  {U_d} = 12V\\
  {P_d} = 6W
  \end{array} \right.\)

  a)

  Điện trở của bóng đèn:

  \({R_d} = \frac{{U_d^2}}{{{P_d}}} = \frac{{{{12}^2}}}{6} = 24\Omega \)

  b)

  Vì đèn được sử dụng đúng với hiệu điện thế định mức nên công suất tiêu thụ của đèn bằng công suất định mức ghi trên đèn.

  Đổi: \(t = 1h = 3600s\)

  Điện năng tiêu thụ của bóng đèn trong 1 giờ là:

  \(A = {P_d}.t = 6.3600 = 21600J\)

   

  0
  2021-12-01T18:00:43+00:00

  Vì đèn sáng đúng với hiệu điện thế định mức 

  => P = $P_{đm}$ 

  a) Điện trở của bóng đèn là:

  R=$\frac{U^{2}}{P}$=$\frac{12^{2}}{6}$ =24 (ôm)

  b) Điện năng bóng đèn tiêu thụ trong 1h:

  A=P.t=6.3600=21600 J

  ——

  P/s: P là P viết hoa nha

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )