trên 2 tia Ox và Oy đối nhau , lấy điểm A thuộc Ox , B thuộc Oy sao cho OA=3cm , AB=8cm a tính độ dài đoạn thẳng OB b) gọi C là trung điểm của AB .

Question

trên 2 tia Ox và Oy đối nhau , lấy điểm A thuộc Ox , B thuộc Oy sao cho OA=3cm , AB=8cm
a tính độ dài đoạn thẳng OB
b) gọi C là trung điểm của AB . tính độ dài các đoạn thẳng AC và OC
c) lấy điểm D thuộc Ox sao cho AD=2OD . điểm O có là trung điểm của CD không
( CÁC BẠN VẼ CẢ HÌNH RA NHÉ ĐÚNG VOTE 5 SAO VÀ CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT LUÔN NHÉ , HỨA VỚI MỌI NGƯỜI Ạ )

in progress 0
Allison 6 ngày 2021-12-03T22:59:08+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T23:00:31+00:00

  Đáp án:

  a) tính độ dài đoạn thẳng OB

  OB=5(cm)

  b) gọi C là trung điểm của AB . tính độ dài các đoạn thẳng AC và OC

  AC=4(cm)

  OC=1(cm)

  Giải thích các bước giải:

   x_________________________A______O__C________B_____________y

  a) tính độ dài đoạn thẳng OB

  Ta có:trên 2 tia Ox và Oy đối nhau , lấy điểm A thuộc Ox , B thuộc Oy

  ⇒A,O,B thẳng hàng

  ⇒OB=AB-OA

  OB=8-3=5(cm)

  b) gọi C là trung điểm của AB . tính độ dài các đoạn thẳng AC và OC

  Ta có:C là trung điểm của AB

  ⇔AC=BC=AB/2=8/2=4(cm)

  ⇒OC=OB-BC

  OC=5-4=1(cm)

  c) lấy điểm D thuộc Ox sao cho AD=2OD . điểm O có là trung điểm của CD không

  HÌNH NHƯ CÂU C BẠN BỊ SAI ĐỀ RỒI

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )