trên bản đồ khoảng cách từ Hà Nội đến Viêng Chăn là 1,8 cm trên thực địa hai thành phố này cách nhau 450 km Hỏi bản đồ có tỉ lệ bao nhiêu

Question

trên bản đồ khoảng cách từ Hà Nội đến Viêng Chăn là 1,8 cm trên thực địa hai thành phố này cách nhau 450 km Hỏi bản đồ có tỉ lệ bao nhiêu

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-02T15:27:40+00:00 2 Answers 43 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-02T15:28:44+00:00

  Giải:

  Đổi: 450 km = 45000000 cm

  Tỉ lệ của bản đồ là:

    45000000.1,8=81000000 cm

           Đáp số: 81000000 cm

  0
  2021-10-02T15:28:47+00:00

  Đổi 450 km = 45000000 cm

  Ta có : 1.8 : 45000000=1: 25000000

  Vậy tỉ lệ bản đồ là 1: 25000000

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )