trên bản đồ tỉ lệ 1 : 15.000.000, cho biết 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực tế ?

Question

trên bản đồ tỉ lệ 1 : 15.000.000, cho biết 1cm trên bản đồ ứng với bao nhiêu km ngoài thực tế ?

in progress 0
Lyla 3 tháng 2021-09-20T20:39:31+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-20T20:40:38+00:00

    Ti lệ bản đồ 1 : 15.000.000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ ứng với 15.000.000 cm hay 150 km trên thực địa.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )