Trên bản đồ ti lê 1:500, chiều dài sân trường em đo là 20cm. Tính chiều dài thật của sân trường.

Question

Trên bản đồ ti lê 1:500, chiều dài sân trường em đo là 20cm. Tính chiều dài thật của sân trường.

in progress 0
Valerie 2 tháng 2021-07-29T20:46:34+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  1
  2021-07-29T20:47:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Chiều dài thật của sân trường là :

  `20`x`500=10000(cm)`

  Đáp số : `10000cm`

  0
  2021-07-29T20:48:14+00:00

   Chiều dài thật của sân trường là:

  20 x 500 = 10000(cm)

  Đổi: 10000cm = 100m

  Đáp số: 100m

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )