trên bản đồ tỉ lệ 1: 600 1 hình vuông có chu vi là 288 cm tính diện tích hình vuông đó ngoài thực tế

Question

trên bản đồ tỉ lệ 1: 600 1 hình vuông có chu vi là 288 cm tính diện tích hình vuông đó ngoài thực tế

in progress 0
Iris 2 tháng 2021-10-19T15:59:40+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-19T16:01:05+00:00

  Đáp án:

  `31104dm²`

  Giải thích các bước giải:

  Cạnh hình vuông đó (trên bản đồ) là:

     `288 : 4 = 72 (cm)`

  Diện tích hình vuông đó trên bản đồ là:

     `72 × 72 = 5184 (cm²)`

  Diện tích hình vuông đó ngoài thực tế là:

     `5184 × 600 = 3110400 (cm²) = 31104 (dm²)`

           Đ/S: `31104dm²`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )