trên biển Đông gió nào chiếm ưu thế từ tháng 5 đến tháng 9

Question

trên biển Đông gió nào chiếm ưu thế từ tháng 5 đến tháng 9

in progress 0
Anna 3 tháng 2021-09-08T00:24:57+00:00 2 Answers 49 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T00:26:24+00:00

  Trên biển Đông: 

  Tháng 5 -> 9: gió Tây Nam

  Tháng 10 -> 5: gió Đông Bắc

  0
  2021-09-08T00:26:47+00:00

  Từ tháng 5 đến tháng 9, trên biển Đông có gió Tây Nam là chiếm ưu thế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )