trên các tờ lịch của chúng ta đều có ghi cả âm lịch và dương lịch vì sao

Question

trên các tờ lịch của chúng ta đều có ghi cả âm lịch và dương lịch vì sao

in progress 0
Josie 4 ngày 2021-12-06T15:14:40+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T15:15:45+00:00

  Trên tờ lịch của chúng ta có ghi thêm ngày, tháng, năm âm lịch, vì:

  – Cơ sở tính âm lịch là dựa trên sự di chuyển của Mặt Trăng quanh Trái Đất, cách tính này có liên quan chặt chẽ đến thời vụ của sản xuất nông nghiệp. Nước ta là một nước có nền kinh tế nông nghiệp từ lâu đời. Vì vậy, lịch ghi cả ngày, tháng âm lịch để nông dân thực hiện sản xuất nông nghiệp theo đúng thời vụ.

  – Tổ tiên chúng ta từ xưa đã sử dụng âm lịch nên những ngày lễ, tết cổ truyền, những ngày cúng, giỗ,… chúng ta đều dùng ngày âm lịch. Vì thế, cần phải ghi thêm ngày âm lịch tương ứng với ngày dương lịch.

  0
  2021-12-06T15:16:38+00:00

  Bởi vì, tổ tiên chúng ta ngày xưa dùng Âm lịch nên những ngày lễ, tết cổ truyền, những ngày cúng, giỗ… chúng ta đều dùng ngày Âm lịch. Vì thế, cần phải ghi thêm ngày Âm lịch tương ứng với ngày Dương lịch.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )