Trên cánh đồng có một đám trẻ con đang chăn trâu: Tìm số trẻ và số con trâu biết nếu mỗi trẻ cởi 1 con thì dư 2 trẻ còn 2 trẻ cởi một trâu thì dư 1 tr

Question

Trên cánh đồng có một đám trẻ con đang chăn trâu: Tìm số trẻ và số con trâu biết nếu mỗi trẻ cởi 1 con thì dư 2 trẻ còn 2 trẻ cởi một trâu thì dư 1 trâu.
Cảm ơn ạ

in progress 0
Harper 3 tuần 2021-07-08T20:57:27+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-07-08T20:59:02+00:00

    Đáp án: 4 trẻ và 3 con trâu Giải thích các bước giải: Gọi x x là số trẻ , y là số trâu ( x , y > 0 x , y > 0 ) Do số trâu bằng số cậu bé trừ đi 1 2 lần số trâu bằng số cậu bé cộng thêm 2 Theo đề bài ta có hpt: { x − 1 = y x + 2 = 2 y { x − 1 = y x + 2 = 2 y ⇔ { x − y = 1 x − 2 y = − 2 { x − y = 1 x − 2 y = − 2 ⇔ { x = 4 y = 3 { x = 4 y = 3 Vậy có 4 trẻ và 3 con trâu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )