Trên cùng một mp bờ chứa tia Ox có các tia Oy,Oz,Ot cho góc xOy=40⁰ , xOz=80⁰,xOy=2/3xOt a,,tính góc yoz b,Tia Ot có phải tia phân giác của góc yOz

Question

Trên cùng một mp bờ chứa tia Ox có các tia Oy,Oz,Ot cho góc xOy=40⁰ , xOz=80⁰,xOy=2/3xOt
a,,tính góc yoz
b,Tia Ot có phải tia phân giác của góc yOz ko?Vì sao?

in progress 0
Mary 1 tháng 2021-09-20T17:55:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-20T17:57:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a) Trên cùng 1 nửa mp có bờ Ox, vì `hat\{xOy}`<`hat\{xOz}`($40^{0}$<$80^{0}$) nên Oy nằm giữa 2 tia Ox, Oz

  =>`hat\{xOy}`+`hat\{yOz}`=`hat\{xOz}`

  $40^{0}$+`hat\{yOz}`=$80^{0}$

                  `hat\{yOz}`=$80^{0}$-$40^{0}$

                  `hat\{yOz}`=$40^{0}$

  Ta có:  `hat\{xOy}`= $\frac{2}{3}$ `hat\{xOt}`

  =>=40$^{0}$:$\frac{2}{3}=60$^{0}$

  Vì `hat\{xOy}`<`hat\{xOt}` (40$^{0}$<60$^{0}$) nên Oy nằm giữa  2 tia Ox, Ot

  =>`hat\{xOy}`+`hat\{yOt}`=`hat\{xOt}`

  40$^{0}$+`hat\{yOt}`=60$^{0}$

                    `hat\{xOy}`=60$^{0}$-40$^{0}$

                    `hat\{xOy}`=20$^{0}$

  Vì `hat\{yOt}`<`hat\{yOz}` (20$^{0}$<40$^{0}$) nên Ot nằm giữa 2 tia Oy, Oz

  => `hat\{yOt}`+`hat\{tOz}`=`hat\{yOz}`

  20$^{0}$+`hat\{tOz}`=40$^{0}$

                  `hat\{xOy}`=40$^{0}$-20$^{0}$

                  `hat\{xOy}`=20$^{0}$

  Vì: + Ot nằm giữa 2 tia Oy, Oz

       + `hat\{yOt}`=`hat\{tOz}`

  => Ot là tia phân giác của `hat\{yOz}`

  0
  2021-09-20T17:57:30+00:00

  ,.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )